Reflexkunskap

Följande text är hämtad från Trafikverkets broschyr ”Visa dig med reflexer”. Läs den i sin helhet här.

Du har väl reflexer när du tar en promenad i kvällsmörkret? Utan reflexer är du svår att se, både ute på landet och i stan. Och reflexerna gör nytta året om, inte bara på vintern. Det finns mörka timmar varje dygn året runt i stora delar av Sverige. Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken. Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska risken. På smala vägar utan gångbana kanske du måste gå åt sidan när du möter en bil. Med reflexer ger du bilföraren möjlighet att ge dig utrymme och att sakta ner eller stanna om det behövs.


GATUBELYSNING GARANTERAR INTE ATT DU SYNS

Reflexer behövs även i städer och tätorter där det finns gatubelysning. Ljuset från belysningen räcker nämligen inte för att du ska synas. De flesta mörkerolyckor där gående dödas eller skadas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att du syns. Det mänskliga ögat är anpassat för dagsljus och synförmågan försämras kraftigt i mörker. Framför allt blir det svårt att urskilja kontraster, särskilt om man blir bländad. Även på belysta gator blir kontrasterna sämre, och därför får bilförarna svårare att upptäcka fotgängare. Med reflexer syns du när du går över gatan. Du syns också på långt håll när du står vid en busshållplats. Bussföraren kan sakta in i god tid.


REFLEXER I FICKAN ÅRET OM

Lägger du undan reflexerna på vårkanten? Fundera över om det är smart – egentligen. Visst är de svenska sommarnätterna ljusa, men åtminstone i södra delen av landet har varje dygn någon eller några mörka timmar, i synnerhet om det är regn eller dimma. Kanske är du på väg hem från en sommarfest just under en sådan timme? Då är det bra om det finns en reflex i jackfickan.